אל תפספסו את ההפשרה הבאה!

תוכנית המתאר של הוד השרון הופקדה בימים אלה בוועדה המחוזית ומתחם השרון מסתמנת כהפשרה הבאה. עכשיו גם אתם יכולים להצטרף להשקעה במחיר ובתנאים שלא יחזרו.
תוכנית המתאר של הוד השרון הופקדה בימים אלה בוועדה המחוזית ומתחם השרון מסתמן כהפשרה הבאה. עכשיו גם אתם יכולים להצטרף להשקעה במחיר ובתנאים שלא יחזרו.
יח' קרקע להשקעה
180,000

היתרה ב 1,563    לחודש למשך 8 שנים
הזדמנות נדירה כשהקרקע אינה זמינה לבנייה